Posts Tagged ‘ Filipino ’

Canal De La Reina – Kabanata 11-16 Discussion Questions

1. Sa paanong paraan gustong mabayaran ni Nyora Tentay ng mga taong may utang sa kanya?

Gusto ni Nyora Tentay na bayaran ang mga utang sa kanya na may kasamang interes. Ipinapakita nito na kahit ipanapakita na tinutulong ni Nyora Tentay ang mga nangungutang, masasabi natin inaabuso at minamanipula niya ang mga taong ito.

2. Ano ang ipinapakita ng Canal De La Reina sa paraan ng pagkamit ng hustisya sa bansa noon?

Nakikita natin na ang paraan ng pagkakamit ng hustisya ay tama katulad sa kaso nina Caridad at Nyora Tentay. Nalaman nila na peke ang hawak na titolo ni Nyora Tentay at siya’y dapat parusahan dahil sa kanyang maling gawain.

3. Ihambing ang labanan ni Nyora Tentay at Caridad sa kasalukuyan?

Masasabi natin na si Nyora Tentay ay ang mga illegal settlers at si Caridad ang gobyerno. Kung saan na lang nakatira ang mga skwatter sa ating ciudad o lungsod. Kahit hindi sa kanila ang lupa, doon pa rin sila naglalagay na kanilang tirahan. Ngayon, ang ginagawa ng gobyerno ay kinukuha ang kanilang lupa dahil sa kanila naman talaga ang mga lupaing ito. Ngunit ang pagkakaiba ng gobyerno at ni Caridad ay ang paraan ng pagkuha ng lupa. Ginagawa ng gobyerno ay ang pag-eradicate ng mga skwatter at sinisira na lang ang kanilang bahay. Pero ginagawa lang nila ito kapag hindi talaga sila umalis pagkatapos ng ilang babala.

Advertisements

Canal De La Reina – Kabanata 6-10

1. Paano nakikita ang agwat ng mayayaman at mahihirap?

РMakikita ang agway ng mayayaman at mahihirap sa unang kabanata noong ipinakita ang tagpuan. Nakita natin kung saan nakatira ang mahihirap at kung ano ang kanilang lifestlye o hanapbuhay doon. Madungis ang lugar at puno ng basura. Mabaho ang amoy at puno ng bahay kahit saan tumingin. Dahil dito, maikukumpara natin ang mga mayayaman sa reaktion nina Caridad at Junior noong nakita nila ang lugar. Nagtakip sila ng ilong at parang nadidiri rin ang anak ni Caridad na si Leni at ayaw lumabas. 

2. Pagkapit sa patalim

– Nakikita natin ang pahayag na ito sa pangungutang ng mga tauhan sa kwento. Parang kahit baon na sila sa utang, nangungutang pa rin sila sa ibang tao para lang magbayad. Masasabi natin na kahit anu-ano na lang ang gagawin para makuha ang ninanais. Isang halimbawa nito ay ang pagsusuhol ni Nyora Tentay sa kanyang mga kalaban.

3. Posibleng Solusyon sa Isyu

– Kailangan gumawa ng bagong trabaho ang gobyerno para sa mga mamamayan para magkaroon sila ng hanapbuhay para mabuhay ang kanilang pamilya. Dahil dito, magkakaroon sila ng pagbabago sa kanilang mga lifestyle dahil mabibili na nila ang mga essential na gamitin sa kanilang buhay.

4. Aral ng mga Kabanata

5. Tema ng Kabanata 6-10