Noli Me[Me] Tangere: Plastikan na!

Sa Pilipinas, may isang kasabihan na “Minsan ang tao ay nagpla-plastikan lamang.” Ang ibig sabihin ng kasabihan na ito ay minsan nagpapanggap lamang ang isang tao. Parang ang kanyang imahe ay hindi pareho sa kanyang kalooban. Minsan may nakikita tayong tao na mukhang mabait o maayos naman, pero sa katotohanan may tinatago silang kasamaan. Hindi natin talagang masasabi kung mayroon nga ba silang tinatago pero sinasabi din naman na lahat ng katotohanan ay natutuklasan.

Ano ngayon kung may mga taong nagpapanggap lamang o nagbibigay ng pekeng imahe? Hindi natin napapansin pero isa itong malaking problema sa ating lipunan. Ito ang ipinapakita ng aking meme. Kung anong klaseng kasamaan ang tinatago ng mga taong respetado sa ating komunidad. Sa panahon ng mga Kastila, base sa Noli Me Tangere, ang mga Prayle ang gumogobyerno ng mga probinsya ng Pilipinas. Respetado sila at sila ang kumakatawan ng kapangyarihan ng gobyerno ng España.

Bilang parte ng gobyerno, inaasahan silang maging isang magandang modelo para sa bayan. Hindi lamang dahil sa pagiging parte ng gobyerno na kailangan nilang maging ehemplo pero dahil kinakatawan din nila ang simbahang katoliko. Kaya gunigunihin mo, mga tao sila ng simbahan at mga taong politiko. Mataas ang inaasahan sa kanila para maging isang mabuting ehemplo. Pero kahit ganito ang kanilang posisyon sa komunidad, minsan inaabuso din nila ang kanilang kapangyarihan.

Balik tayo sa kasabihan tungkol sa pagpla-plastikan. Kahit ang imahe ng mga prayle ay mga relihiyoso at pampolitiko, hindi ibig sabihin na wala silang binabalak na masama. Kahit noon, nagpla-plastikan na ang mga tao. Ang mga prayle noon ay inilarawan bilang mga respetado pero sila din ay kinatakutan ng mga Pilipino. Inaabuso nila ang kanilang kapangyarihan at sa tingin nila, sila ay mas-mataas kaysa sa mga mamamayan ng kanilang ginogobyerno.

Ito ang ipinapakita ng meme ko. Ipinapakita niya ang katotohanan ng mga prayle sa panahon ng mga Kastila. Ang mga padre noon at hanggang ngayon ay binabawalang magkaroon ng mga asawa. Pero sa libro ng Noli Me Tangere, si Padre Damaso ay may anak! Ano ang ibig sabihin nito tungkol sa mga prayle? Kahit tinutupad nila ang mga utos o kautusan ng Diyos, sila din ay ang hindi sumusunod. Gumagahasa sila ng mga Pilipina kaya nagkakaroon sila ng mga anak. Wala pang mga contraceptive o birth control noon. Kaya nagpapanggap na lang ang mga Prayle na sila ay mga walang anak. Hindi din naman maakala ng mga tao na magkakaanak ang isang prayle dahil asawa lamang ay bawal na.

Nakikita natin ang malaking problema ng pagiging plastik o ang pag panggap. Isa itong halimbawa ng pagsisinungaling. Anong klaseng bayan tayo kung ipinapalipas lang natin ang mga nagsisinungaling sa ating lipunan? Hindi tayo uunlad bilang isang bayan. Wala tayong maabutan at dahan-dahan babagsak ang ating bansa. Ito ang gustong ipakita ni Jose Rizal sa kanyang kapwa mamayan. Gusto niyang ipakita ang isang pagpanggap na gobyerno at mga sinungaling.

Kaya ngayon, hindi dapat natin pinapalipas ang mga gobyernong kurakot o walang tulong sa pag-unlad ng ating bansa. Bilang mga mamayan, responsibilidad din natin ang pagaalaga ng ating bayan. Ito ang problema na ipinapakita ni Jose Rizal sa mga tao noon at ngayon. Minsan ang gobyerno ay nagpapanggap lamang at wala talaga silang ginagawang mabuti para sa ating bayan.

Tumayo tayo para sa ating bayan. Pagbutihin natin ang pagboboto ng mga tao para sa mga posisyon ng ating gobyerno. Huwag natin bigyan ng kapangyarihan sa pagtakbo ng bayan sa mga taong walang maitutulong sa pag-unlad ng ating bansa katulad ni Padre Damaso. Hindi dapat natin gawin ang mga ginawa ng Pilipino noon. Kailangan natin labanin ang mga masasamang tao sa gobyerno. Ang bayan ay sa mga mamamayan at hindi sa gobyerno lamang.

Itong problema ang binibigyang empasis ng isang simpleng meme. Isang meme tungkol sa pagkakaroon ng anak ng isang prayle ay may isang malalim na kahulugan. Pinapakita niya ang problema ng ating lipunan, gobyerno, at bayan. Pinapakita niya ang mahalagang responsibilidad ng mga mamayan. At nagbibgay inspirasyon para sa mas mabuting bayan. Pinapahanap tayo ng isang solusyon para sa lumang problema para kapag mangyari man ulit, handa na tayo. Handa na tayo lumaban para sa kinabukasan ng ating mahal na bayan. Ipakita natin ang ating pagmamahal para sa ating bayan katulad ng pagmamahal ni Jose Rizal para sa Pilipinas.

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: